In de archieven wordt in 1887 voor het eerst over een ijswedstrijd geschreven georganiseerd door een Grafter IJsvereniging. Later heeft de IJHN (IJsbond Hollands Noorderkwartier), de voorloper van de KNSB, melding gemaakt van een aangesloten Grafter IJsvereniging in ieder geval in 1908, 1909 en 1923. De andere jaren zal er waarschijnlijk geen contributie afgedragen zijn.

 

De Grafter IJsclub is officieel opgericht op 19 januari 1942 op verzoek van de ijsbond met als doel om grotere toertochten ook door ons kleine dorpje Graft te laten rijden. Dat is dan ook vele keren gebeurd als een dorpentocht.

 

Vanaf 1942 tot 2016 zijn we onafgebroken lid geweest van de KNSB en het gewest NHU. Door diverse organisatiewijzigingen de laatste jaren heeft het bondslidmaatschap voor onze vereniging geen meerwaarde meer. Voorwaarde van beëindiging van het lidmaatschap was dat de Eilandspoldertocht hierdoor niet in gevaar zou komen.

 

Kring Eilandspolder

In 1962 is de Eilandspoldertocht ‘geboren’ aan de Raadhuisstraat in Graft. Deze tocht groeide uit tot een van de mooiste, zo niet de mooiste tocht in Noord-Holland. Tot op heden doen we dat in samenwerking met de ijsclubs in de omliggende dorpen. Hiervoor is de Kring Eilandspolder in het leven geroepen. 

 

Omdat de winters al zachter werden heeft de Kring Eilandspolder besloten om fiets-, skeeler- en wandeltochten in de zomer te organiseren. Reden hiervoor was om de binding met de verschillende ijsclubs in stand te houden. Dit is 10 jaar achter elkaar een succes geweest.

 

Wedstrijden

De ijsclub heeft regelmatig korte- en langebaan schaatsen georganiseerd. De bekendste is de langebaanwedstrijd uit 1963 waarbij landelijke toppers aanwezig waren en Ard Schenk zijn schaatscarrière is begonnen.

 

Jaarvergaderingen

De jaarvergaderingen zijn vele jaren bij Café Stoop gehouden. Toen dit café werd gesloten werd er uitgeweken naar basisschool De Baanbreker. Bij een jubileum was deze locatie echter te klein, maar konden we terecht in de voormalige bollenschuur van Siem Bakker.

Toen ook De Baanbreker werd gesloopt en Dorpshuis "Onder de Boom" nog in aanbouw was, zijn we in 2016 naar de Noordeinder Vermaning uitgeweken.