De Grafter IJsclub is een van de laatste Grafter verenigingen en heeft tot doel om iedereen op een sportieve, recreatieve wijze te laten genieten van onze mooie polder als de sloten en vaarten bevroren zijn. In de winter organiseren wij daarom activiteiten voor jong en oud. Omdat er (lang niet) elke winter geschaatst kan worden zijn we ook buiten de winter actief.


De vereniging telt ongeveer 260 leden. De meeste daarvan komen uit Graft maar een groeiend aantal leden komt van buiten de Grafter dorpsgrenzen.


Lees ook het stukje over de geschiedenis van de Grafter IJsclub.

 

Bestuur

Het bestuur van de Grafter IJsclub bestaat uit:

 

  • Voorzitter: Jan Nibbering
  • Secretaris: Margreth Schep
  • Penningmeester: Joost Stoop
  • Bestuursleden: Peter Nibbering, Cor Duin, Petro Stoop, Edward Commandeur, Irma Mensink, Nicky Stoop, Jan Rotteveel, Robert Nooij, Rene de Leeuw en Patrick Veul.

 GrafterIJsclub

Algemene Ledenvergadering

Het seizoen begint met een algemene ledenvergadering die gehouden wordt op de laatste vrijdagavond in november in dorpshuis “Onder de Boom”.
Na de jaarverslagen acitiviteiten, financiële stand van zaken en de controle hierop volgen er bestuursverkiezingen met afsluitend de plannen voor het komende jaar. Het officiële gedeelte wordt afgesloten met een paar originele weerspreuken.

Na de vergadering laten we foto’s en filmpjes zien, gaan we een paar rondjes kienen en zijn er vaak gastsprekers, zoals Ard Schenk en weerman Jan Visser.

 

De laatste jaren - zo langzamerhand traditie geworden - worden er unieke, prachtige verhalen verteld door een echte Grafter.