Samen met de ijsclubs uit de omliggende dorpen leveren wij onze bijdrage aan het mogelijk maken van de Eilandspoldertocht. De Stichting Kring Eilandspolder is de overkoepelende organisatie waarin alle aangesloten ijsclubs vertegenwoordigd zijn.

 

De Eilandspoldertocht staat bekend als een van de mooiste schaatstochten van Nederland en heeft een lengte van 35 km.

Na 2000 is besloten om ook twee 15 km tochten te organiseren, de 15 km Oost en de 15 km west.

 

Zo gauw koning winter in ons land komt is de belangrijkste taak van de IJsclub dat het ijs schaatsklaar wordt gemaakt. Daarvoor moet het ijs sneeuwvrij gemaakt worden en wakken gemarkeerd worden.
Ieder rayonhoofd meldt de stand van zaken in de kringvergaderingen. Als het ijs dik genoeg is kan de tocht worden verreden.
Vanuit de KNSB wordt het ijs ‘gekeurd’ en aangemeld op de websites.

Na de strenge winters van 1996 en 1997 hebben we tot 2009 moeten wachten om weer eens een Eilandspoldertocht te organiseren. Het kon toen maar nét en alleen de 15 km West, tussen de Graftdijken, Driehuizen en Graft.
In 2012 is voor het laatst de 35km tocht verreden.