Als er een beetje ijs ligt kan dit al vrij snel georganiseerd worden.
Met een houten bal moet een traject gegooid worden in zo weinig mogelijk worpen. Er mag alleen onderhands gegooid worden en binnenbochten mogen niet afgesneden worden. Als eind van het traject moet een houten paal worden geraakt. Bij gelijk aantal worpen wordt na het treffen de afstand tot de paal opgemeten.

 

Iedereen loopt 2 of 3 verschillende rondjes. Degene die het best gooien gaan daarna nog een winnaarsrondje lopen. Een voor dames en een voor heren.
Inschrijving is een paar euro. Deze inkomsten worden als prijzen weer ‘uitgekeerd’.

 

Kinderen leren het balgooien in Graft. Er worden aparte wedstrijden georganiseerd. Kinderen van leden kunnen gratis meedoen en voor iedereen is er een prijs.

 

Afhankelijk waar het kan en hoeveel deelname er is, wordt door het bestuur bepaald waar er rondes uitgezet worden. Meestal achter de Grafterbaan, maar we hebben in 2010 ook op de Mieuwijdt gegooid. In 2018 vanwege de windwakken overal, kon het alleen achter de Raadhuisstraat, datin de luwte lag .

 

In het voorjaar hebben we ook wel eens balgooien georganiseerd. Dat gaat dan met kunststof lichte ballen die geen schade kunnen aanrichten.
Het traject is wisselend, meestal rond de Kromme Horn en de Vleet maar we hebben ook wel een natuurroute gedaan in de Graftermeer.

 

Door het verplaatsen van de Grafter Kermis naar mei organiseren we sinds 2019 het balgooien tijdens de kermis.